fbpx ...

Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όροι χρήσης: ο ιστότοπος www.natans.gr είναι ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης καλλυντικών προϊόντων  μέσω του Διαδικτύου. Δημιουργήθηκε από την ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΝΑΤΑΝS /Γεωργακοπούλου Ευγενία- Δημητρίου, η οποία και διαχειρίζεται αυτό (εφεξής η «Εταιρεία»). Η Εταιρεία εδρεύει στον Άλιμο , οδός Λ.Ιωνίας 75, ΤΚ 174 56 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.: 066821996, αριθμό ΓΕΜΗ: 146930303000 – Δ.Ο.Υ.:  Π. Φαλήρου.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS εγγυάται τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια κατά την διάρκεια των αγορών σας μέσω της ιστοσελίδας του. H παράθεση των κάτωθι αναφερόμενων όρων που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του, γίνεται με απώτερο σκοπό τη δική σας ενημέρωση. Αφενός για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και αφετέρου για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στο πλαίσιο της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και λογική και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 • Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS είναι δυνατόν να περιέχουν λάθη τυπογραφικά, αριθμητικά κ.λ.π για τα οποία το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS δεν φέρει καμία ευθύνη. Διατηρεί παράλληλα και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ανανεώνει τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, το περιεχόμενο των πληροφοριών, τα προϊόντα και τις τιμές τους, καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με μεγάλη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτό προϊόντα.  Παρέχει επίσης πληροφορίες για τα συστατικά και τις ιδιότητές τους. Ωστόσο, επειδή η τελική προβολή εξαρτάται (και) από την οθόνη του χρήστη, είναι δυνατόν να υπάρχει διαφοροποίηση από την πραγματική εικόνα του προϊόντος. Για την διαφοροποίηση αυτή δεν φέρει καμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS. Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αρτιότητα, την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Συνεπώς, οι επισκέπτες του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση παραγγελίας λόγω δικής τους υπαιτιότητας.
 • Το ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS δεν ευθύνεται για ελαττώματα ή κακή ποιότητα των προϊόντων που διαθέτει στους πελάτες της, καθώς όλα τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τους προμηθευτές συσκευασμένα ενώ αποθηκεύονται σε κατάλληλο χώρο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που στις παραδοθείσες ποσότητες αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα δωρεάν αντικατάστασης του ελαττωματικού προϊόντος.

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει ότι:

 • Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.
 • Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.
 • Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.
 • Η ηλεκτρονική διεύθυνση – που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε –  ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.
 • Η σύνδεσή σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών). Κίνδυνο τον οποίον γνωρίζετε ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή σας και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Όλο το περιεχόμενο αυτού του site, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, φωτογραφίες, Banner, σχεδιασμός ιστοσελίδας, αποτελούν ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS.GR. Προστατεύεται από την Ελληνική καθώς και την Διεθνή Νομοθεσία, για τα οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το περιεχόμενο καθώς και αυτό καθαυτό το site του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS.GR, δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αντιγραφεί, να πωληθεί ή να επαναπωληθεί χωρίς την γραπτή συγκατάθεση του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS.GR.

Η χρησιμοποίηση του ονόματος ή του λογότυπου ή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που ανήκει στο ηλεκτρονικό κατάστημα NATANS.GR δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς προβολής και διαφήμισης καθώς για κάθε είδους εκμετάλλευσης φήμης και πελατείας χωρίς την γραπτή συγκατάθεσή μας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Στην περίπτωση που επιλέξετε την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας της Τράπεζας Alpha Bank όπου γίνεται χρήση του πρωτοκόλλου Secure Sockets Layer (SSL) για ασφαλείς on-line εμπορικές συναλλαγές.

Με αυτό τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν  κατά τη μεταφορά τους στο διαδίκτυιο (Internet).

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 

 Η Εταιρεία που διαχειρίζεται το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα παρά μόνον για την έγκαιρη ενημέρωση του πελάτη σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων διαθεσιμότητας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών, οπότε και κατόπιν της ως άνω ενημέρωσης ουδεμία άλλη ευθύνη φέρει. Οι πληροφορίες δε που διατίθενται σε σχέση με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος απεικονίζονται ως έχουν. Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων  προσωπικών σας στοιχείων και συγκεκριμένα των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας στοιχείων για την εκτέλεση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Συγκεκριμένα, όταν κάνετε μια παραγγελία, θα σας ζητήσουμε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα πωλούμενα προϊόντα, τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου (ή όποιο άλλο τηλέφωνο επιθυμείτε να μας γνωστοποιήσετε , το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας), την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου και την οικεία Δ.ΟΥ. για την έκδοση του απαιτούμενου παραστατικού δελτίου αποστολής – αγοράς κ.λπ. Το «κατάστημα», ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις, δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Η Εταιρεία  με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να προβείτε, εφόσον υπάρχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει. Το κατάστημα σας παρέχει την δυνατότητα εφόσον το επιθυμείτε, να λαμβάνετε διαφημιστικά ή/και ενημερωτικά μηνύματα, στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική σας διεύθυνση. Για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies και πολιτική απορρήτου παρακαλούμε όπως διαβάσετε τους όρους αυτών, στο σύνδεσμο περί πολιτικής προτασίας προσωπικών δεδομένων, cookies και πολιτικής απορρήτου, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ 

Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή εαν:

 • Το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση.
 • Η συσκευασία των προϊόντων δεν έχει ανοιχτεί ή αποσφραγισθεί.
 • Το προιόν δεν είναι λερωμένο ή αλλοιωμένο.
 • Ο πελάτης αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση.

Επικοινωνήσετε με το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα στο τηλέφωνο 210 9924449, εαν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί και συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή για να μπορέσετε να το επιστρέψετε εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προυποθέσεις.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ενημερώνεται από μέρους μας η Τράπεζα, μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή, για την ακύρωση της συναλλαγής ώστε η Τράπεζα να προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τα όσα σχετικά ορίζονται στη σύμβαση που έχει συναφθεί μεταξύ της Τράπεζας και του πελάτή της, της εταιρείας μας ουδεμίας άλλης ευθύνης έχουσας πλην της αρχικής ως άνω ενημέρωσης της Τράπεζας για την ακύρωση της συναλλαγής. Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με μετρητά, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται στον πελάτη στο κατάστημα μας. Εφόσον η πληρωμή πραγματοποιήθηκε με τραπεζικό έμβασμα, η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιείται με αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της εταιρείας προς τον πελάτη και σε λογαριασμό που θα υποδειχθεί από τον ίδιο.

Σε περίπτωση που το προϊόν που σας παραδοθεί είναι λανθασμένο (δηλαδή δεν είναι το προϊόν της παραγγελίας σας) μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα εντός 5 (πέντε) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του, στο τηλέφωνο 210 – 9924449 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@natans.gr, ώστε να προγραμματιστεί η παραλαβή του λανθασμένου προϊόντος με έξοδα που θα επιβαρύνουν το ηλεκτρονικό μας κατάστημα NATANS.GR και να συμφωνηθεί η παράδοση του σωστού προϊόντος που έχετε παραγγείλει (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής).

Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν φέρει ελάττωμα (πχ αλλοιωμένο), εφόσον αυτό βεβαιωθεί από την αντίστοιχη εταιρεία ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την Εταιρεία, ενώ η Εταιρεία βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος προϊόντος. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων – Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση αγοράς μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά προϊόντα στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου. Η υπαναχώρηση μπορεί να γίνει ως εξής:

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν το προϊόν έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε. Στην κλειστή συσκευασία του και με τα έντυπα που το συνόδευαν, σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Η δήλωση υπαναχώρησης πραγματοποιείται εγγράφως και η Εταιρεία υποχρεούται να αποστείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει γνωστοποιηθεί από τον πελάτη, επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις τούτη περιέλθει στην Εταιρεία. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε για την αγορά των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, εντός χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία παρέλαβε την αίτηση ακύρωσης.  Δεν επιστρέφονται τα επιπλέον έξοδα αποστολής  αν ο πελάτης είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον φθηνότερο τρόπο παράδοσης που προσφέρει η Εταιρεία.

 Ωστόσο, μπορεί η Εταιρεία να καθυστερήσει να  επιστρέψει τα χρήματα εάν δεν λάβει τα προϊόντα ή απόδειξη για την επιστροφή τους.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική είσπραξη.

Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα εύλογο ποσό ανάλογο προς τις υπηρεσίες που στο μεταξύ παρασχέθηκαν μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

Δεν χωρεί υπαναχώρηση σε

 • προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως και ενδεικτικά τα είδη προσωπικής φροντίδας
 • προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και είναι σαφώς προσαρμοσμένα στις ανάγκες αυτού.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος NATANS διέπονται από το ισχύον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 131/2003, Οδηγία 2011/83/ΕΕ) και τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), , όπως ισχύει. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα θα ασκείται και θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών, συμφωνείται ωστόσο ότι θα επιδιωχθεί η φιλική και στο πλαίσιο της καλής πίστης και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών διευθέτηση της κάθε τυχόν αναφυόμενης διαφοράς ή διαφωνίας, καθώς και ότι προ της προσφυγής τους ενώπιον κάθε αρμόδιας Δικαστικής αρχής προς το σκοπό αντιδικίας, θα επιδιωχθεί η διαδικασία της δικαστικής μεσολάβησης, όπως αυτή προβλέπεται κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και εκάστοτε θα ισχύει.

 

Γραφτείτε στο Newsletter για να μαθαίνετε πρώτοι
τα νέα για τα προϊόντα & τις προσφορές μας!

 

Κουπόνι γνωριμίας -15%
(δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με εκπτώσεις ή προσφορές)